Døgnboks Bank

Thumbnail

En døgnboksaftale er til de erhvervskunder som vil aflevere deres penge i en af pengeinstituttets døgnbokse, mens Loomis afhenter, optæller og krediterer kunden.

Pengeinstituttet slipper for den manuelle og tidskrævende proces med at håndtere døgnboksposer, kontroltælle beløbet i poserne, håndtere sedler, mønter og valuta, rapportere differencer og bogføre på kundernes konti - alt dette klarer Loomis.

Loomis afhenter døgnboksposerne, sædvanligvis når vi også leverer eller afhenter danske og udenlandske sedler hos filialen. Se mere under Filialservice.

Loomis afhenter, optæller og krediterer
Loomis afhenter og optæller beløbene i døgnboksposerne samt håndterer eventuelle differencer mellem opgivet beløb og posens indhold.

Beløbet krediteres direkte på erhvervskundens konto eller på pengeinstituttets konto, hvis pengeinstituttet har forhåndsbogsført beløbet over for erhvervskunden. De krediterede beløb er på kundens eller pengeinstituttets konto bankdagen efter afhentning.