Filialservice

Thumbnail

Loomis tilbyder en række løsninger, der effektiviserer håndteringen af kontanter i filialen - både danske kroner i sedler og møntruller samt valuta.

Levering af danske og udenlandske sedler samt mønt
Loomis leverer møntruller, sedler og valuta i værdinet, der transporteres i sikkerhedskufferter direkte til pengeinstituttets filial. Sedler og mønt i DKK bestilles via vores webshop. Hvis pengeinstituttet har en særskilt valutaaftale med Loomis, bestilles valuta i vores valuta-webshop.

Sedler i valuta kan også bestilles hos en af de valutadepotbanker, som Loomis har valutadepotaftale med. Vilkår og bestilling aftales med den pågældende valutadepotbank, der sender bestillingerne videre til Loomis. Valutadepot-banken sørger for, at valutaen kommer med på en af Loomis’ ruter. I nogle tilfælde kan det aftales at valuta sendes med værdipost via PostNord.

Loomis har valutadepotaftale med Danske Bank og Jyske Bank. Ydelserne er momsbelagt.

Afhentning af overskudslikviditet og ikke-recirkuléerbare sedler samt løs mønt
Loomis henter overskudslikviditet i sedler og ikke-recirkuléerbare sedler, herunder farvede og falske sedler. Vi optæller sedlerne og afregner danske sedler til pengeinstituttets konto.

Loomis håndterer danske farvede og falske sedler i henhold til Nationalbankens regelsæt. Hvis pengeinstituttet har en særskilt valutaaftale med Loomis, afregnes det omvekslede beløb til den konto, som vi har aftalt, og yderligere information om valutadeponeringen kan hentes i vores valuta-webshop. Hvis pengeinstituttet handler med en af vores valutadepotbanker, oplyser den valgte valutadepotbank om optællingsresultatet for udenlandske sedler. Valutadepotbanken afregner over for pengeinstituttet.
 

Thumbnail