Behandling af persondata

Vores håndtering af personoplysninger i Loomis Danmark A/S

Nedenfor er en beskrivelse af, hvordan Loomis Danmark A/S ("vi" eller "Loomis") indsamler, behandler og deler dine personlige oplysninger.

Hvilke personlige data behandles?
Vi indsamler oplysninger om dig som navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, position og arbejdsgiver.

I forbindelse med at opfylde vores forpligtelser til at udføre kontrol med hvidvaskning af penge, indsamler vi også personoplysninger til identifikationsformål, såsom kopi af pas og andre identitetsdokumenter.

Som regel indsamler Loomis personlige data direkte fra dig. I nogle tilfælde kan personoplysninger behandles, da Loomis indsamler fra en anden offentligt tilgængelig tjeneste eller register, for eksempel fra den danske skattemyndighed.

Til hvilke formål behandles personoplysninger?
Loomis behandler dine personlige oplysninger til følgende formål:

(i) at give dig / virksomheden, du repræsenterer, relevant information om Loomis produkter og tjenester

(ii) at administrere og udføre aktuelle og / eller fremtidige opgaver mellem os og vores kunder, og

(iii) at opfylde vores juridiske forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Hvad er det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger?
I forhold til vores kunders repræsentanter er vores personlige databehandling normalt baseret på en balance mellem interesser. Dette betyder, at vi mener, at behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig til de formål, der vedrører vores klienters eller, hvor relevant, vores legitime interesser, og at de opvejer enhver modstridende interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder.

Behandlingen af ​​personoplysninger, som vi udfører i forbindelse med kontrol med hvidvaskning af penge, er baseret på vores forpligtelse til at opfylde vores juridiske forpligtelser i den nuværende lovgivning om hvidvaskning af penge.

Hvem har adgang til de personlige data, vi behandler?
Loomis har truffet passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for blandt andet at beskytte personoplysninger. tab, misbrug og uautoriseret adgang.

Kun personer fra Loomis, der har brug for at behandle personlige data i overensstemmelse med de ovenfor anførte formål, har adgang til dine personlige data. Loomis kan overføre dine personlige data til andre virksomheder inden for koncernen, primært Loomis E-store AB og Loomis FX ApS.

Loomis deler muligvis dine personlige oplysninger med tredjepartsudbydere, der leverer tjenester til Loomis, f.eks partnere, der behandler personoplysninger for at levere kontrakterede tjenester eller administrative formål. Se tabellen nedenfor.
 

Loomis leverandør     Formål
Post Nord Sende breve og pakker
Gunnebo SafePoints


    
    
     

 

I det omfang, det er nødvendigt for at administrere og udføre kundeaftalen eller, hvis det kræves eller er tilladt i henhold til gældende lov, kan dine personlige oplysninger overføres til den respektive kompetente myndighed eller lignende institution, såsom Skatteforvaltningen, Politiet og Anklagemyndigheden.

Hvor længe gemmes personoplysninger?
Vi opbevarer ikke dine personlige data længere end nødvendigt med henblik på behandlingen, medmindre dataene skal eller ikke længere kan opbevares ved lov. Generelt vil Loomis gemme dine personlige oplysninger i to år efter din sidste interaktion med Loomis.

Personoplysninger, der behandles for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med hvidvaskning af penge, vil blive opbevaret i fem år, efter at forretningsforholdet er lukket eller så længe det påkrævet eller tilladt i henhold til loven.

Dine rettigheder
Loomis Danmark A/S, CVR 10082366, med adressen Litauen Allé 1, DK-2630 Taastrup, er den registeransvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af ​​personoplysninger beskrevet ovenfor. Dette betyder, at vi er ansvarlige for at sikre, at personoplysningerne behandles korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger.

Vi glæder os over dine spørgsmål og synspunkter. Du har ret til at vide, hvilke personlige oplysninger vi behandler om dig, og at få en kopi af dem efter anmodning. Du har også ret til at have forkerte personlige oplysninger om dig rettet og i nogle tilfælde slettet. Du har også ret til at gøre indsigelse mod visse personlige data om dig, der behandles, og til at anmode om indsigt.