Code of Conduct

Bestyrelsen for Loomis AB har vedtaget Loomis' Code of Conduct (adfærdskodeks), som indeholder etiske retningslinjer og retningslinjer for compliance for ledere, direktører og medarbejdere.

Formålet med vores kodeks er at yde vejledning til alle Loomis-medarbejdere om etiske forhold og compliance.

Loomis’ værdier
Loomis forventes, at vores medarbejdere overholder Loomis’ værdier under udførelsen af deres jobfunktioner. Det er meget vigtigt for os at alle efterlever følgende værdier, når vi er i kontakt med andre medarbejdere, kunder, leverandører, underleverandører og andre interessenter i og uden for virksomheden.

Mennesker
Loomis er engageret i arbejdet med at udvikle kvalitetsbevidste mennesker, og vi behandler alle med respekt.

Service
Loomis stræber efter den højeste kvalitet, fornyelse og værdi og at overgå kundernes forventninger til tilfredshed.

Integritet
Alle medarbejdere i Loomis skal arbejde ærligt og nærværende og med høje etiske normer.

Disse værdier udgør grundlaget for vores Code of Conduct.

Loomis Code of Conduct
Loomis’ Code of Conduct anviser retningslinjerne for at gennemføre Loomis’ værdier. Retningslinjerne i vores kodeks kan opdeles i tre delområder, som omfatter alle medarbejdere i Loomis.

Indenfor virksomheden
Etiske forhold i Loomis.

Udenfor virksomheden
Etiske relationer til Loomis' kunder, leverandører og kunder samt til offentlige myndigheder, forretningspartnere og offentligheden.

Ansvarsområder inden for compliance
Efterlevelse af alle gældende love og bestemmelser.

Indenfor virksomheden
Loomis’ forpligtelse over for medarbejderne:

Thumbnail

 

 • Et sundt og sikkert arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads uden diskrimination

 • Åben kommunikation

 • Ansættelsesvilkår

Medarbejdernes forpligtelser over for Loomis:

 • Interessekonflikter

 • Beskyttelse af fortrolig information

 • Evalueringsrutiner og rekrutteringstjek


Udenfor virksomheden

 • Etisk forretningspraksis
 • Beskyttelse af vores kunders interesser


Ansvarsområder indenfor Compliance
Loomis har pligt til at overholde national lovgivning og bestemmelserne på de enkelte markeder, og Loomis skal over for kunderne dokumentere denne efterlevelse, når der bliver anmodet om det, herunder også:

 • Rapportere eventuelle af overtrædelser af Loomis Code of Conduct evt. ved anvendelse af Loomis Integrity Line.
 • Overholde Loomis' interne beslutningsprincip. Loomis anvender generelt det såkaldte grandparent principle på alle beslutninger, som har betydning for økonomiske forhold, det offentlige image og medarbejderrelaterede forhold. Med dette grandparent principle menes, at lederen på næste niveau skal træffe den endelige beslutning.
 • Respektere kulturer og kutymer. Loomis har ansvar for at sikre, at alle medarbejdere også forstår og respekterer andre kulturer og kutymer hos de personer, som arbejder i virksomheden. Alle medarbejdere skal til enhver tid behandle andre personer i deres land respektfuldt, værdigt, høfligt og professionelt. Der accepteres ikke nogen form for chikane eller nedsættende behandling, og der må aldrig forekomme dårlig behandling på grund af race, farve, religion, køn, seksuel orientering, kønsidentitet eller -udtryk, alder, handicap, ægteskabelig stilling, statsborgerskab, generiske oplysninger eller andre kendetegn, som er beskyttet i henhold til loven. Alle medarbejdere skal tage hensyn til og udvise respekt for andre personers værdier, forhold og præferencer.