Kvalitet

At sikre, at strømmen af ​​kontanter fungerer i samfundet, involverer konstant arbejde med at udvikle, tilpasse og forbedre kvaliteten.

At arbejde bevidst med kvalitet er et konkurrenceparameter i dag. Men hvad er kvalitet? Vi mener, at det består i at imødekomme, det du som kunde eller medarbejder tænker, ønsker og forventer? Eller måske snarere det, vi var enige om? At vi blot gør det, vi lover.

Thumbnail

Hos Loomis handler kvalitet om at sikre leverancer, være aktive i spørgsmålet om risikostyring og miljø. At omfavne kerneværdier og adfærdskodeks. Og at kontrollere os selv, for at tilsikre at vi lever op til det, vi har forpligtet os til.

Risikostyring
At forstå og vurdere de risici, der er forbundet med strømmen af kontanter i samfundet, er blevet en del af Loomis’ hverdag. Desværre er der en række risici forbundet med transport og håndtering af kontanter. Det gælder hovedsageligt for os og vores medarbejdere, men også for dig som kunde.

I årenes løb har vi lært, at vi gennem viden og gode rutiner kan undgå uheldige hændelser. Vores viden om risici er altid grundlaget for, hvordan opgaverne udføres. Risikostyring og kontrol er derfor af central betydning for os, når vi arbejder med at udvikle vores services og i vores kvalitetsarbejde.

Kerneværdier og opførsel
I Loomis har vi i lang tid arbejdet aktivt med vores adfærdskodeks. Vores adfærdskodeks er forankret i vores værdier - People, Service, Integrity. Vi mener, at vores opførsel og tilgang til kunder, medarbejdere og kolleger er et kvalitetsparameter. Det medfører også, at vi ikke går på kompromis med sikkerheden, vi har nultolerance for tab, og der skal altid være en balance mellem risiko og fortjeneste for virksomheden.

Kontrol
Loomis Danmark er underlagt DS 3999, en standard som sikrer, at vi til enhver tid lever op til de krav der stilles til virksomheder af vores type. Loomis lever naturligvis fuldt op til de krav der stilles i forhold til DS 3999 og bliver jævnligt auditeret.